Introdueixi les següents dades per poder rebre novetats del procediment:

AB/ABAST/2018/32 - Actuació “17-1-B05-2_3_4 - Projecte constructiu per a la col•locació de la vàlvula DN1400 de seccionament a la cota 130 (Av. Príncep d’Astúries - C/ Guillem Tell)”

Nom i cognoms *
Empresa *
Adreça electrònica professional *
Telèfon d'empresa
He llegit i accepto la Política de Protecció de Dades *
Vull rebre les novetats que es publiquin en aquest procediment per mitjà de correu electrònic o telèfon. *
(*) Aquesta dada és necessària