Introdueixi les següents dades per poder rebre novetats del procediment:

AB/ABAST/2019/73 - 19-1-SJD-1_1_19 Millora de la seguretat en l’accés a l’E.T.A.P. de Sant Joan Despí

Nom i cognoms *
Empresa *
Adreça electrònica professional *
Telèfon d'empresa
He llegit i accepto la Política de Protecció de Dades *
Vull rebre les novetats que es publiquin en aquest procediment per mitjà de correu electrònic o telèfon. *
(*) Aquesta dada és necessària