Introdueixi les següents dades per poder rebre novetats del procediment:

AB/ABAST/2021/18 - 210DIV4101- Subministrament, instal·lació i posada en marxa d’un sistema de cromatografia de gasos acoblat a espectròmetre de masses per anàlisi de compostos volàtils amb extracció purga & trampa (ATOMXYZ)

Nom i cognoms *
Empresa *
Adreça electrònica professional *
Telèfon d'empresa
He llegit i accepto la Política de Protecció de Dades *
Vull rebre les novetats que es publiquin en aquest procediment per mitjà de correu electrònic o telèfon. *
(*) Aquesta dada és necessària