Introdueixi la seva adreça electrònica per no rebre més novetats del procediment:

AB/ABAST/2018/32 - Actuació “17-1-B05-2_3_4 - Projecte constructiu per a la col•locació de la vàlvula DN1400 de seccionament a la cota 130 (Av. Príncep d’Astúries - C/ Guillem Tell)”


Adreça electrònica professional *