Introdueixi la seva adreça electrònica per no rebre més novetats del procediment:

AB/ABAST/2019/48 - 18-0-B06-2_4_6 (PDAB X11-MX35) Gal·la Placídia. Continuïtat cota 130 Ø400 al seu pas per la Plaça Gal·la Placídia


Adreça electrònica professional *