Introdueixi la seva adreça electrònica per no rebre més novetats del procediment:

AB/ABAST/2019/45 - Servicio de desarrollo de sistemas de información (SI) del Área Comercial de Aigües de Barcelona


Adreça electrònica professional *