Introdueixi la seva adreça electrònica per no rebre més novetats del procediment:

AB/ABAST/2019/84 - 19-1-B03-2_2_06 - Execució Projecte Constructiu per a la renovació de la canonada de transport DN500 a la Zona Franca (carrer A, carrer 6 i carrer k) Fase 5 - T.M. Barcelona


Adreça electrònica professional *