Introdueixi la seva adreça electrònica per no rebre més novetats del procediment:

AB/ABAST/2019/54 - Subministrament d’un “19-0-DIV-4_1_04 - Sistema d’extracció en fase sòlida on-line acoblat a un cromatògraf de líquids d’alta eficàcia (UHPLC) amb espectrometria de masses de triple quadrupol”


Adreça electrònica professional *