Introdueixi la seva adreça electrònica per no rebre més novetats del procediment:

AB/ABAST/2019/63 - Obres Corresponents a l'actuació “19-0-B09-2_4_02 - Artèria Cota 70 Ø800 entorn SAGRERA - BSAV (Barcelona)


Adreça electrònica professional *