Introdueixi la seva adreça electrònica per no rebre més novetats del procediment:

AB/ABAST/2020/10 - Renovació de canonades als circuits de rentats i aigua filtrada a filtres de sorra a l'ETAP de Sant Joan Despí. Totes les canonades i vàlvules d’aigua i obra civil de Central 2


Adreça electrònica professional *