Introdueixi la seva adreça electrònica per no rebre més novetats del procediment:

AB/ABAST/2020/31 - 20-0-DIV-4_1_01-Subministrament, instal·lació i posada en marxa d’un espectròmetre de plasma acoblat inductivament amb un detector de masses (ICP-MS)


Adreça electrònica professional *