Introdueixi la seva adreça electrònica per no rebre més novetats del procediment:

AB/ABAST/2020/50 - P2SJ01800 - Projecte de reforç estructural de les passeres de formigó armat situades a l’edifici dels filtres de carbó de la ETAP de Sant Joan Despí


Adreça electrònica professional *