Introdueixi la seva adreça electrònica per no rebre més novetats del procediment:

AB/RIM/2020/40 - Redacció del projecte constructiu de la instal·lació i millora de la desodoració de l’EBAR del Port de Badalona i del projecte constructiu de la millora de la desodoració del tractament de fangs i de la rehabilitació, cobertura i desodoració de l’espessiment primari de l’EDAR Gavà-Viladecans


Adreça electrònica professional *