Introdueixi la seva adreça electrònica per no rebre més novetats del procediment:

AB/SAN-ABAST/2021/05 - Acuerdo marco del suministro de policloruro de aluminio (solución) para instalaciones de Aigües de Barcelona


Adreça electrònica professional *