Introdueixi la seva adreça electrònica per no rebre més novetats del procediment:

AB/RIM/2021/17 - Estudi de solució i redacció del projecte d’integració del nou sistema de control del tractament metropolità de fangs a l’Edar Besòs


Adreça electrònica professional *