Introdueixi la seva adreça electrònica per no rebre més novetats del procediment:

AB/RIM/2021/10 - Instal·lació d’elements simples de retenció de sòlids i gruixuts flotants per a deu sobreeixidors de la xarxa de sanejament en alta de l’Àrea Metropolitana de Barcelona


Adreça electrònica professional *