Introdueixi la seva adreça electrònica per no rebre més novetats del procediment:

AB/ABAST/2021/14 - 20-0-B07-2_4_04 - Projecte Constructiu de Connexió DN 800 i DN 600 de la cota 130 a la cota 100 a Altures, T.M. Barcelona


Adreça electrònica professional *