Introdueixi la seva adreça electrònica per no rebre més novetats del procediment:

AB/ABAST/2021/30 - Serveis de gestió de manteniment, reparació i serveis auxiliars dels vehicles de la flota d’Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l’Aigua, S.A.


Adreça electrònica professional *