Introdueixi la seva adreça electrònica per no rebre més novetats del procediment:

AB/SAN-ABAST/2021/11 - Suministro de energía eléctrica para las instalaciones de Aigües de Barcelona con el 100% de energía renovable (Referencia: Suministro de energía eléctrica precio fijo 2022)


Adreça electrònica professional *