Ens
 • Nom: Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A

Actuació “17-1-B05-2_3_4 - Projecte constructiu per a la col•locació de la vàlvula DN1400 de seccionament a la cota 130 (Av. Príncep d’Astúries - C/ Guillem Tell)”

Estat: Termini de presentació de declaracions d'interès tancat

Informació sobre el procediment

 • Número de l'expedient: AB/ABAST/2018/32
 • Data de publicació de l'anunci: 04/06/2018 09:44 GMT(+2:00)
 • Tipus de procediment: Concurrència d'ofertes amb declaració d'interès
 • Data límit de presentació d'ofertes / declaracions d'interès: 14/06/2018 12:00 Data límit de presentació de declaracions d'interès
 • Obertura pública d'ofertes: No aplica

Informació sobre el contracte

 • Tipus de contracte: Obres
 • Valor estimat del contracte, sense IVA: 234.196,84 €

Lloc de presentació

 • Aigües de Barcelona
 • Edifici Collblanc, Av. Albert Bastardas, 10-14
 • 08028 Barcelona (Entrada accés Parking Edifici Collblanc)

Dades de contacte

 • Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A
 • C/ General Batet, 1-7
 • 08028 Barcelona
 • contractacioab@aiguesdebarcelona.cat

Altres