Ens
 • Nom: Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A

Suministro, montaje y puesta en marcha de cuadros de potencia y control para pretratamiento, 12 desarenadores y 12 decantadores primarios en la EDAR PRAT

Estat: Pendent d'adjudicació

Informació sobre el procediment

 • Número de l'expedient: AB/SAN/2018/42
 • Data de publicació de l'anunci: 04/10/2018 17:07 GMT(+2:00)
 • Tipus de procediment: Obert
 • Data límit de presentació d'ofertes / declaracions d''interès: 31/10/2018 12:00
 • Obertura pública d'ofertes: Lugar apertura pública: Calle General Batet 1-7; 08028 Barcelona
 • Obertura Pública del Sobre 3: 13/12/2018 12:00
 • Altra informació rellevant: Adjudicación Lote 1: 12 armarios locales de los desarenadores. 21/1/2019 Empresa adjudicataria: SURIS, S.L. Importe adjudicación sin IVA: 43.704,06

Anuncis/Documentació pública

Informació sobre el contracte

 • Tipus de contracte: Mixt
 • Termini d'execució: 5 meses
 • Valor estimat del contracte, sense IVA: 208.000,00 €
 • Pressupost de licitació, sense IVA: 208.000,00 €
 • Lots:

Lloc de presentació

 • Aigües de Barcelona
 • Edifici Collblanc, Av. Albert Bastardas, 10-14
 • 08028 Barcelona (Entrada accés Parking Edifici Collblanc)

Dades de contacte

 • Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A
 • C/ General Batet, 1-7
 • 08028 Barcelona
 • contractacioab@aiguesdebarcelona.cat