Ens
 • Nom: Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A

Suministro, montaje y puesta en marcha de cuadros de potencia y control para pretratamiento, 12 desarenadores y 12 decantadores primarios en la EDAR PRAT

Estat: Contracte formalitzat

Informació sobre el procediment

 • Número de l'expedient: AB/SAN/2018/42
 • Data de publicació de l'anunci: 04/10/2018 17:07 GMT(+2:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació: 23/04/2019 17:46 GMT(+2:00)
 • Tipus de procediment: Obert
 • Data límit de presentació d'ofertes / declaracions d'interès: 31/10/2018 12:00
 • Obertura pública d'ofertes: Lugar apertura pública: Calle General Batet 1-7; 08028 Barcelona
 • Obertura Pública del Sobre 3: 13/12/2018 12:00
 • Altra informació rellevant: Contrato formalizado Lote 1: 4/3/2019, empresa SURIS, S.L. Importe sin IVA: 43.704,06 € Contrato formalitzado Lote 3: 9/4/2019 empresa SURIS, S.L. Importe sin IVA: 67.472,15 € Adjudicación Lote 2: 2/4/2019 empresa SURIS, S.L. Importe sin IVA: 31.771,82 €

Informació sobre el contracte

 • Tipus de contracte: Mixt
 • Termini d'execució: 5 meses
 • Valor estimat del contracte, sense IVA: 208.000,00 €
 • Pressupost de licitació, sense IVA: 208.000,00 €
 • Lots:

Informació sobre l'adjudicació

-- Seleccionar un lot --