Ens
 • Nom: Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A

Suministro de diversos tamices para las EDARs BAIX LLOBREGAT, BEGUES Y GAVÁ

Estat: Pendent d'adjudicació

Informació sobre el procediment

 • Número de l'expedient: AB/SAN/2018/43
 • Data de publicació de l'anunci: 10/10/2018 13:00 GMT(+2:00)
 • Tipus de procediment: Obert
 • Data límit de presentació d'ofertes / declaracions d''interès: 07/11/2018 12:00
 • Obertura pública d'ofertes: 18/12/2018 11:00 Lugar apertura pública: Calle General Batet 1-7; 08028 Barcelona
 • Altra informació rellevant: 13/12: Se publica la fecha de celebración del acto público de apertura del Sobre Nº 3.

Anuncis/Documentació pública

Informació sobre el contracte

 • Tipus de contracte: Mixt
 • Termini d'execució: 18 semanas
 • Pròrrogues: No
 • Valor estimat del contracte, sense IVA: 89.000,00 €
 • Pressupost de licitació, sense IVA: 89.000,00 €
 • Lots:

Lloc de presentació

 • Aigües de Barcelona
 • Edifici Collblanc, Av. Albert Bastardas, 10-14
 • 08028 Barcelona (Entrada accés Parking Edifici Collblanc)

Dades de contacte

 • Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A
 • C/ General Batet, 1-7
 • 08028 Barcelona
 • contractacioab@aiguesdebarcelona.cat