Ens
 • Nom: Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A

Suministro de un tren de membranas de ultrafiltración para la ETAP de Sant Joan Despí

Estat: Contracte formalitzat

Informació sobre el procediment

 • Número de l'expedient: AB/ABAST/2017/45
 • Data de publicació de l'anunci:
 • Data de publicació de l'adjudicació: 22/10/2018 13:41 GMT(+2:00)
 • Tipus de procediment: Negociat segons article 59 c)
 • Data límit de presentació d'ofertes / declaracions d'interès: 24/10/2017 12:00
 • Obertura pública d'ofertes: Lugar apertura pública: Calle General Batet 1-7; 08028 Barcelona

Informació sobre el contracte

 • Tipus de contracte: Subministrament
 • Durada del contracte (sense pròrrogues): 8 semanas
 • Pròrrogues: No
 • Valor estimat del contracte, sense IVA: 633.440,00 €
 • Pressupost de licitació, sense IVA: 633.440,00 €

Informació sobre l'adjudicació

 • Data de l'adjudicació: 27/10/2017
 • Número de licitadors participants: 1
 • Empresa adjudicatària: XYLEM, WATER SOLUTIONS ESPAÑA, S.A.
 • Import d'adjudicació, sense IVA: 620.000,00 €