Ens
 • Nom: Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A

Suministro de cuatro transportadores de espiral sin fin para la recogida de residuos del pretratamiento de la EDAR Besós y un tornillo transportador de fangos para la EDAR de Gavá

Estat: Pendent de formalització de contracte

Informació sobre el procediment

 • Número de l'expedient: AB/SAN/2018/71
 • Data de publicació de l'anunci: 17/01/2019 11:57 GMT(+1:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació: 22/05/2019 19:33 GMT(+2:00)
 • Tipus de procediment: Obert
 • Data límit de presentació d'ofertes / declaracions d''interès: 15/02/2019 12:00
 • Obertura pública d'ofertes: Lugar apertura pública: Calle General Batet 1-7; 08028 Barcelona
 • Obertura Pública del Sobre 3: 04/04/2019 12:30
 • Altra informació rellevant: El día de celebración del acto público de apertura del Sobre Nº 3 será comunicado individualmente por correo electrónico a cada uno de los operadores económicos participantes en el procedimiento de contratación, publicándose asimismo en el Perfil de Proveedores de AB

Informació sobre el contracte

 • Tipus de contracte: Subministrament
 • Termini d'execució: 4 meses
 • Valor estimat del contracte, sense IVA: 60.000,00 €
 • Pressupost de licitació, sense IVA: 60.000,00 €
 • Lots:

Informació sobre l'adjudicació

-- Seleccionar un lot --

Lloc de presentació

 • Aigües de Barcelona
 • Edifici Collblanc, Av. Albert Bastardas, 10-14
 • 08028 Barcelona (Entrada accés Parking Edifici Collblanc)

Dades de contacte

 • Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A
 • C/ General Batet, 1-7
 • 08028 Barcelona
 • contractacioab@aiguesdebarcelona.cat