Ens
 • Nom: Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A

Servicio de impresión masiva de facturas periódicas para Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l’Aigua, S.A. (Aigües de Barcelona)

Estat: Contracte formalitzat

Informació sobre el procediment

 • Número de l'expedient: AB/ABAST/2018/13
 • Data de publicació de l'anunci: 24/01/2019 11:27 GMT(+1:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació: 15/05/2019 12:11 GMT(+2:00)
 • Data d'enviament de l'anunci de convocatòria: DOUE 21/01/2019
 • Tipus de procediment: Obert
 • Data límit de presentació d'ofertes / declaracions d'interès: 06/03/2019 12:00
 • Obertura pública d'ofertes: Lugar apertura pública: Calle General Batet 1-7; 08028 Barcelona
 • Obertura Pública del Sobre 2: 13/03/2019 12:00

Informació sobre el contracte

 • Tipus de contracte: Serveis
 • Durada del contracte (sense pròrrogues): 3 años
 • Pròrrogues: 2 prórrogas anuales
 • Valor estimat del contracte, sense IVA: 3.218.705,18 €
 • Pressupost de licitació, sense IVA: 1.582.969,76 €

Informació sobre l'adjudicació

 • Data de l'adjudicació: 09/05/2019
 • Número de licitadors participants: 5
 • Empresa adjudicatària: PROMOTION DIGITAL TALK, S.L.