Ens
 • Nom: Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A

Execució de les obres de rehabilitació de l’edifici de l’EBAR de Sant Boi de Llobregat

Estat: Contracte formalitzat

Informació sobre el procediment

 • Número de l'expedient: AB/SAN/2019/06
 • Data de publicació de l'anunci: 15/02/2019 15:12 GMT(+1:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació: 05/06/2019 15:10 GMT(+2:00)
 • Tipus de procediment: Obert
 • Data límit de presentació d'ofertes / declaracions d'interès: 15/03/2019 12:00
 • Obertura pública d'ofertes: Lugar apertura pública: Calle General Batet 1-7; 08028 Barcelona
 • Obertura Pública del Sobre 3: 15/04/2019 12:30

Informació sobre el contracte

 • Tipus de contracte: Obres
 • Termini d'execució: 15 setmanes
 • Valor estimat del contracte, sense IVA: 94.500,00 €
 • Pressupost de licitació, sense IVA: 94.500,00 €

Informació sobre l'adjudicació

 • Data de l'adjudicació: 13/05/2019
 • Número de licitadors participants: 3
 • Empresa adjudicatària: ISIDRE ARCHS, S.L.
 • Import d'adjudicació, sense IVA: 89.819,22 €
 • Altra informació rellevant: Durada: 13 setmanes

Lloc de presentació

 • Aigües de Barcelona
 • Edifici Collblanc, Av. Albert Bastardas, 10-14
 • 08028 Barcelona (Entrada accés Parking Edifici Collblanc)

Dades de contacte

 • Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A
 • C/ General Batet, 1-7
 • 08028 Barcelona
 • contractacioab@aiguesdebarcelona.cat

Altres