Ens
 • Nom: Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A

Redacción de los proyectos constructivos para la instalación y mejora de la desodorización de las EBARs de Bac de Roda y Ginebra, del tratamiento de fangos de la depuradora del Prat de Llobregat y de la depuradora de Sant Feliu de Llobregat

Estat: Contracte formalitzat

Informació sobre el procediment

 • Número de l'expedient: AB/RIM/2019/01
 • Data de publicació de l'anunci: 01/03/2019 13:23 GMT(+1:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació: 21/05/2019 13:19 GMT(+2:00)
 • Tipus de procediment: Obert
 • Data límit de presentació d'ofertes / declaracions d'interès: 29/03/2019 12:00
 • Obertura pública d'ofertes: Lugar apertura pública: Calle General Batet 1-7; 08028 Barcelona
 • Obertura Pública del Sobre 3: 30/04/2019 11:30

Informació sobre el contracte

 • Tipus de contracte: Serveis
 • Termini d'execució: 23 semanas
 • Valor estimat del contracte, sense IVA: 105.000,00 €
 • Pressupost de licitació, sense IVA: 105.000,00 €

Informació sobre l'adjudicació

 • Data de l'adjudicació: 20/05/2019
 • Número de licitadors participants: 2
 • Empresa adjudicatària: AQUATEC, PROYECTOS PARA EL SECTOR DEL AGUA, S.A.U.
 • Import d'adjudicació, sense IVA: 78.064,35 €

Lloc de presentació

 • Aigües de Barcelona
 • Edifici Collblanc, Av. Albert Bastardas, 10-14
 • 08028 Barcelona (Entrada accés Parking Edifici Collblanc)

Dades de contacte

 • Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A
 • C/ General Batet, 1-7
 • 08028 Barcelona
 • contractacioab@aiguesdebarcelona.cat

Altres