Ens
 • Nom: Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A

Suministro continuo de gases criogénicos, instalaciones para su almacenamiento y su mantenimiento para Aigües de Barcelona

Estat: Contracte formalitzat

Informació sobre el procediment

 • Número de l'expedient: AB/ABAST/2018/06
 • Data de publicació de l'anunci: 08/03/2019 11:12 GMT(+1:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació: 21/05/2019 14:43 GMT(+2:00)
 • Data d'enviament de l'anunci de convocatòria: DOUE 05/03/2019
 • Tipus de procediment: Obert
 • Data límit de presentació d'ofertes / declaracions d'interès: 24/04/2019 12:00
 • Obertura pública d'ofertes: 03/05/2019 12:00 Lugar apertura pública: Calle General Batet 1-7; 08028 Barcelona
 • Altra informació rellevant: Fecha visita obligatoria

Informació sobre el contracte

 • Tipus de contracte: Mixt
 • Durada del contracte (sense pròrrogues): 2 años
 • Pròrrogues: 2 prórrogas anuales
 • Valor estimat del contracte, sense IVA: 4.342.629,64 €
 • Pressupost de licitació, sense IVA: 1.787.090,40 €
 • Lots:

Informació sobre l'adjudicació

-- Seleccionar un lot --

Lloc de presentació

 • Aigües de Barcelona
 • Edifici Collblanc, Av. Albert Bastardas, 10-14
 • 08028 Barcelona (Entrada accés Parking Edifici Collblanc)

Dades de contacte

 • Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A
 • C/ General Batet, 1-7
 • 08028 Barcelona
 • contractacioab@aiguesdebarcelona.cat

Altres