Ens
  • Nom: Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A

19-1-B04_2_3_03 - Instal·lació nova vàlvula papallona DN1200 Travessera de les Corts - Arizala

Estat: Termini de presentació de declaracions d'interès tancat

Informació sobre el procediment

  • Número de l'expedient: AB/ABAST/2019/31
  • Data de publicació de l'anunci: 21/03/2019 12:10 GMT(+1:00)
  • Tipus de procediment: Concurrència d'ofertes amb declaració d'interès
  • Data límit de presentació d'ofertes / declaracions d'interès: 29/03/2019 12:00 Data límit de presentació de declaracions d'interés
  • Obertura pública d'ofertes: No aplica

Informació sobre el contracte

  • Tipus de contracte: Obres
  • Termini d'execució: 8 setmanes
  • Valor estimat del contracte, sense IVA: 469.844,32 €
  • Pressupost de licitació, sense IVA: 469.844,32 €