Ens
  • Nom: Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A

19-1-B02-2_3_02 - Projecte constructiu de la nova vàlvula Ø1000 a la cantonada dels carrers Diputació i Viladomat (Barcelona)

Estat: Termini de presentació de declaracions d'interès tancat

Informació sobre el procediment

  • Número de l'expedient: AB/ABAST/2019/04
  • Data de publicació de l'anunci: 30/04/2019 15:41 GMT(+2:00)
  • Tipus de procediment: Concurrència d'ofertes amb declaració d'interès
  • Data límit de presentació d'ofertes / declaracions d'interès: 10/05/2019 12:00 Data límit de presentació de declaracions d'interés
  • Obertura pública d'ofertes: No aplica

Informació sobre el contracte

  • Tipus de contracte: Obres
  • Termini d'execució: 8 setmanes
  • Valor estimat del contracte, sense IVA: 339.133,65 €
  • Pressupost de licitació, sense IVA: 339.133,65 €