Ens
 • Nom: Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A

Suministro de Gas Natural para la EDAR Baix Llobregat y la ETAP Sant Joan Despí de Aigües de Barcelona - Suministro de gas natural 2019 -

Estat: Contracte formalitzat

Informació sobre el procediment

 • Número de l'expedient: AB/SAN-ABAST/2019/13
 • Data de publicació de l'anunci: 02/04/2019 10:22 GMT(+2:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació: 01/07/2019 09:56 GMT(+2:00)
 • Data d'enviament de l'anunci de convocatòria: DOUE 29/03/2019
 • Tipus de procediment: Obert
 • Data límit de presentació d'ofertes / declaracions d'interès: 03/06/2019 12:00
 • Obertura pública d'ofertes: 07/06/2019 12:00 Lugar apertura pública: Calle General Batet 1-7; 08028 Barcelona
 • Obertura Pública del Sobre 3: 14/06/2019 12:00

Informació sobre el contracte

 • Tipus de contracte: Subministrament
 • Durada del contracte (sense pròrrogues): 12 meses
 • Pròrrogues: 1 posible prórroga de 6 meses
 • Valor estimat del contracte, sense IVA: 653.009,00 €
 • Pressupost de licitació, sense IVA: 435.339,00 €

Informació sobre l'adjudicació

 • Data de l'adjudicació: 28/06/2019
 • Empresa adjudicatària: AUDAX RENOVABLES, S.A.

Lloc de presentació

 • Aigües de Barcelona
 • Edifici Collblanc, Av. Albert Bastardas, 10-14
 • 08028 Barcelona (Entrada accés Parking Edifici Collblanc)

Dades de contacte

 • Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A
 • C/ General Batet, 1-7
 • 08028 Barcelona
 • contractacioab@aiguesdebarcelona.cat

Altres