Ens
 • Nom: Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A

Suministro de hidróxido sódico (solución) en cisternas para instalaciones de Aigües de Barcelona

Estat: Contracte formalitzat

Informació sobre el procediment

 • Número de l'expedient: AB/SAN-ABAST/2019/08
 • Data de publicació de l'anunci: 23/04/2019 12:58 GMT(+2:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació: 05/07/2019 10:44 GMT(+2:00)
 • Data d'enviament de l'anunci de convocatòria: DOUE 17/04/2019
 • Tipus de procediment: Obert
 • Data límit de presentació d'ofertes / declaracions d'interès: 30/05/2019 12:00
 • Obertura pública d'ofertes: Lloc obertura pública: C/ General Batet 1-7; 08028 Barcelona
 • Obertura Pública del Sobre 2: 06/06/2019 12:00
 • Obertura Pública del Sobre 3: 13/06/2019 12:30

Informació sobre el contracte

 • Tipus de contracte: Subministrament
 • Durada del contracte (sense pròrrogues): 12 meses
 • Pròrrogues: Una prórroga de 6 meses
 • Valor estimat del contracte, sense IVA: 1.049.301,00 €
 • Pressupost de licitació, sense IVA: 635.940,00 €
 • Lots:

Informació sobre l'adjudicació

-- Seleccionar un lot --

Lloc de presentació

 • Aigües de Barcelona
 • Edifici Collblanc, Av. Albert Bastardas, 10-14
 • 08028 Barcelona (Entrada accés Parking Edifici Collblanc)

Dades de contacte

 • Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A
 • C/ General Batet, 1-7
 • 08028 Barcelona
 • contractacioab@aiguesdebarcelona.cat

Altres