Ens
 • Nom: Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A

Suministro de energía eléctrica para instalaciones de Aigües de Barcelona con el 100% de energía renovable

Estat: Contracte formalitzat

Informació sobre el procediment

 • Número de l'expedient: AB/SAN-ABAST/2019/12
 • Data de publicació de l'anunci: 23/04/2019 10:31 GMT(+2:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació: 28/06/2019 13:23 GMT(+2:00)
 • Data d'enviament de l'anunci de convocatòria: DOUE 17/04/2019
 • Tipus de procediment: Obert
 • Data límit de presentació d'ofertes / declaracions d'interès: 28/05/2019 12:00
 • Obertura pública d'ofertes: Lugar apertura pública: Calle General Batet 1-7; 08028 Barcelona
 • Obertura Pública del Sobre 2: 04/06/2019 12:00
 • Obertura Pública del Sobre 3: 13/06/2019 12:00

Informació sobre el contracte

 • Tipus de contracte: Subministrament
 • Termini d'execució: 12 meses
 • Valor estimat del contracte, sense IVA: 10.998.104,00 €
 • Pressupost de licitació, amb IVA: 10.998.104,00 €
 • Lots:

Informació sobre l'adjudicació

-- Seleccionar un lot --

Lloc de presentació

 • Aigües de Barcelona
 • Edifici Collblanc, Av. Albert Bastardas, 10-14
 • 08028 Barcelona (Entrada accés Parking Edifici Collblanc)

Dades de contacte

 • Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A
 • C/ General Batet, 1-7
 • 08028 Barcelona
 • contractacioab@aiguesdebarcelona.cat

Altres