Ens
 • Nom: Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A

Suministro de Clorito sódico (25%) para la ETAP de Sant Joan Despí

Estat: Contracte formalitzat

Informació sobre el procediment

 • Número de l'expedient: AB/ABAST/2019/07
 • Data de publicació de l'anunci: 17/04/2019 11:54 GMT(+2:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació: 19/07/2019 11:01 GMT(+2:00)
 • Data d'enviament de l'anunci de convocatòria: DOUE 12/03/2019
 • Tipus de procediment: Obert
 • Data límit de presentació d'ofertes / declaracions d'interès: 23/05/2019 12:00
 • Obertura pública d'ofertes: Lugar apertura pública: Calle General Batet 1-7; 08028 Barcelona

Informació sobre el contracte

 • Tipus de contracte: Subministrament
 • Durada del contracte (sense pròrrogues): 12 meses
 • Pròrrogues: 2 prórrogas anuales
 • Valor estimat del contracte, sense IVA: 1.960.000,00 €
 • Pressupost de licitació, sense IVA: 560.000,00 €
 • Acord Marc: Si

Informació sobre l'adjudicació

 • Data de l'adjudicació: 18/06/2019
 • Número de licitadors participants: 2
 • Empresa adjudicatària: ERCROS, S.A.
 • Import d'adjudicació, sense IVA: 409.500,00 €
 • Empresa adjudicatària: APLICOR WATER SOLUTIONS, S.A..
 • Import d'adjudicació, sense IVA: 138.250,00 €

Lloc de presentació

 • Aigües de Barcelona
 • Edifici Collblanc, Av. Albert Bastardas, 10-14
 • 08028 Barcelona (Entrada accés Parking Edifici Collblanc)

Dades de contacte

 • Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A
 • C/ General Batet, 1-7
 • 08028 Barcelona
 • contractacioab@aiguesdebarcelona.cat

Altres