Ens
  • Nom: Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A

19-0-B02-2_3_12 - Vàlvula nova sobre canonada Ø1000 C. Provença - Pg. Sant Joan (T.M. BARCELONA)

Estat: Termini de presentació de declaracions d'interès tancat

Informació sobre el procediment

  • Número de l'expedient: AB/ABAST/2019/33
  • Data de publicació de l'anunci: 10/05/2019 15:31 GMT(+2:00)
  • Tipus de procediment: Concurrència d'ofertes amb declaració d'interès
  • Data límit de presentació d'ofertes / declaracions d'interès: 20/05/2019 12:00 Data límit de presentació de declaracions d'interés
  • Obertura pública d'ofertes: No aplica

Informació sobre el contracte

  • Tipus de contracte: Obres
  • Termini d'execució: 8 setmanes
  • Valor estimat del contracte, sense IVA: 278.052,61 €
  • Pressupost de licitació, sense IVA: 278.052,61 €