Ens
 • Nom: Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A

Acord Marc dels treballs mecànics de reformes i reparacions producció a les instal·lacions d’Aigües de Barcelona

Estat: Termini de presentació de declaracions d'interès tancat

Informació sobre el procediment

 • Número de l'expedient: AB/ABAST/2019/51
 • Data de publicació de l'anunci: 18/06/2019 12:58 GMT(+2:00)
 • Tipus de procediment: Concurrència d'ofertes amb declaració d'interès
 • Data límit de presentació d'ofertes / declaracions d'interès: 03/07/2019 12:00 Data límit de presentació de declaracions d'interés
 • Obertura pública d'ofertes: No aplica

Informació sobre el contracte

 • Tipus de contracte: Obres
 • Durada del contracte (sense pròrrogues): 1 any
 • Pròrrogues: 2 possibles pròrrogues anuals
 • Valor estimat del contracte, sense IVA: 720.000,00 €
 • Pressupost de licitació, sense IVA: 160.000,00 €
 • Lots:

Observacions

 • Es prorroga el període de recepció declaracions d'interès fins dimecres 3 de juliol a les 12 hores