Ens
 • Nom: Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A

Servei de manteniment i conservació de la xarxa de quantificació de desbordaments en temps de pluja de la xarxa de sanejament metropolitana gestionada per Aigües de Barcelona

Estat: Contracte formalitzat

Informació sobre el procediment

 • Número de l'expedient: AB/SAN/2019/13
 • Data de publicació de l'anunci: 27/06/2019 10:21 GMT(+2:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació: 16/09/2019 14:54 GMT(+2:00)
 • Tipus de procediment: Obert segons Normes Internes
 • Data límit de presentació d'ofertes / declaracions d'interès: 25/07/2019 12:00
 • Obertura pública d'ofertes: Lugar apertura pública: Calle General Batet 1-7; 08028 Barcelona

Informació sobre el contracte

 • Tipus de contracte: Serveis
 • Durada del contracte (sense pròrrogues): 1 any
 • Pròrrogues: 2 possibles pròrrogues anuals
 • Valor estimat del contracte, sense IVA: 404.117,10 €
 • Pressupost de licitació, sense IVA: 112.254,75 €

Informació sobre l'adjudicació

 • Data de l'adjudicació: 16/09/2019
 • Número de licitadors participants: 2
 • Empresa adjudicatària: AQUATEC, PROYECTOS PARA EL SECTOR DEL AGUA, S.A.U.
 • Import d'adjudicació, sense IVA: 264.188,52 €
 • Import d'adjudicació, amb IVA: 319.668,11 €

Lloc de presentació

 • Aigües de Barcelona
 • Edifici Collblanc, Av. Albert Bastardas, 10-14
 • 08028 Barcelona (Entrada accés Parking Edifici Collblanc)

Dades de contacte

 • Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A
 • C/ General Batet, 1-7
 • 08028 Barcelona
 • contractacioab@aiguesdebarcelona.cat

Altres