Ens
 • Nom: Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A

Suministro, instalación y configuración del Sinóptico Videowall de la EDAR Baix Llobregat

Estat: Pendent d'adjudicació

Informació sobre el procediment

 • Número de l'expedient: AB/RIM/2019/28
 • Data de publicació de l'anunci: 26/07/2019 10:36 GMT(+2:00)
 • Tipus de procediment: Obert
 • Data límit de presentació d'ofertes / declaracions d'interès: 16/08/2019 12:00
 • Obertura pública d'ofertes: Lloc: C/ General Batet 1-7; 08028 Barcelona
 • Obertura Pública del Sobre 3: 30/08/2019 11:30
 • Altra informació rellevant: S'indica més amunt la data de l'acte públic d'obertura del Sobre Nº 3.

Informació sobre el contracte

 • Tipus de contracte: Mixt
 • Termini d'execució: 6 semanas
 • Valor estimat del contracte, sense IVA: 44.500,00 €
 • Pressupost de licitació, sense IVA: 44.500,00 €

Lloc de presentació

 • Aigües de Barcelona
 • Edifici Collblanc, Av. Albert Bastardas, 10-14
 • 08028 Barcelona (Entrada accés Parking Edifici Collblanc)

Dades de contacte

 • Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A
 • C/ General Batet, 1-7
 • 08028 Barcelona
 • contractacioab@aiguesdebarcelona.cat

Altres