Ens
  • Nom: Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A

19-1-B03-2_2_06 - Execució Projecte Constructiu per a la renovació de la canonada de transport DN500 a la Zona Franca (carrer A, carrer 6 i carrer k) Fase 5 - T.M. Barcelona

Estat: Termini de presentació de declaracions d'interès tancat

Informació sobre el procediment

  • Número de l'expedient: AB/ABAST/2019/84
  • Data de publicació de l'anunci: 29/07/2019 14:43 GMT(+2:00)
  • Tipus de procediment: Concurrència d'ofertes amb declaració d'interès
  • Data límit de presentació d'ofertes / declaracions d'interès: 09/08/2019 12:00 Data límit de presentació de declaracions d'interés
  • Obertura pública d'ofertes: No aplica

Anuncis/Documentació pública

Informació sobre el contracte

  • Tipus de contracte: Obres
  • Termini d'execució: 5 mesos
  • Valor estimat del contracte, sense IVA: 1.663.039 €
  • Pressupost de licitació, sense IVA: 1.663.039 €