Ens
  • Nom: Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A

19-1-SJD-1_1_19 Millora de la seguretat en l’accés a l’E.T.A.P. de Sant Joan Despí

Estat: Termini de presentació de declaracions d'interès tancat

Informació sobre el procediment

  • Número de l'expedient: AB/ABAST/2019/73
  • Data de publicació de l'anunci: 29/07/2019 14:46 GMT(+2:00)
  • Tipus de procediment: Concurrència d'ofertes amb declaració d'interès
  • Data límit de presentació d'ofertes / declaracions d'interès: 09/08/2019 12:00 Data límit de presentació de declaracions d'interés
  • Obertura pública d'ofertes: No aplica

Anuncis/Documentació pública

Informació sobre el contracte

  • Tipus de contracte: Obres
  • Termini d'execució: 7 mesos
  • Valor estimat del contracte, sense IVA: 640.802,37 €
  • Pressupost de licitació, sense IVA: 640.802,37 €