Ens
  • Nom: Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A

19-0-DIV-4_6_3_19 - Migració OFEX a Liferay dXp

Estat: Termini de presentació de declaracions d'interès tancat

Informació sobre el procediment

  • Número de l'expedient: AB/ABAST/2019/70
  • Data de publicació de l'anunci: 02/09/2019 10:37 GMT(+2:00)
  • Tipus de procediment: Concurrència d'ofertes amb declaració d'interès
  • Data límit de presentació d'ofertes / declaracions d'interès: 13/09/2019 12:00 Data límit de presentació de declaracions d'interés
  • Obertura pública d'ofertes: No aplica

Anuncis/Documentació pública

Informació sobre el contracte

  • Tipus de contracte: Serveis
  • Termini d'execució: deu mesos
  • Valor estimat del contracte, sense IVA: 95.000,00 €
  • Pressupost de licitació, sense IVA: 95.000,00 €