Ens
 • Nom: Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A

19-0-DIV-4_6_3_18 - Gestió impressió sistemes comercials

Estat: Termini de presentació de declaracions d'interès tancat

Informació sobre el procediment

 • Número de l'expedient: AB/ABAST/2019/90
 • Data de publicació de l'anunci: 19/09/2019 11:48 GMT(+2:00)
 • Tipus de procediment: Concurrència d'ofertes amb declaració d'interès
 • Data límit de presentació d'ofertes / declaracions d'interès: 01/01/2019 12:00 Data límit de presentació de declaracions d'interés
 • Obertura pública d'ofertes: 30/09/2019 12:00 No aplica

Anuncis/Documentació pública

Informació sobre el contracte

 • Tipus de contracte: Serveis
 • Termini d'execució: 3 mesos
 • Valor estimat del contracte, sense IVA: 45.000 €
 • Pressupost de licitació, sense IVA: 45.000 €
 • Lots: