Ens
 • Nom: Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A

Rehabilitació integral de la instal·lació del pretractament i rehabilitació integral del biològic. Obra civil reactors de l’EDAR de Sant Feliu de Llobregat

Estat: Pendent de formalització de contracte

Informació sobre el procediment

 • Número de l'expedient: AB/RIM/2019/55
 • Data de publicació de l'anunci: 05/12/2019 13:50 GMT(+1:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació: 04/06/2020 09:06 GMT(+2:00)
 • Tipus de procediment: Obert
 • Data límit de presentació d'ofertes / declaracions d'interès: 22/01/2020 12:00
 • Obertura pública d'ofertes: Lugar apertura pública: Calle General Batet 1-7; 08028 Barcelona
 • Obertura Pública del Sobre 3: 20/02/2020 12:00
 • Altra informació rellevant: S'aixeca la suspensió del procediment de licitació per a garantir la continuïtat del servei. Veure comunicats adoptats per AB a l’apartat “Altres” del Perfil de Proveïdors d'AB

Informació sobre el contracte

 • Tipus de contracte: Obres
 • Termini d'execució: Lot 1: 24 setmanes /Lot 2: 18 setmanes
 • Valor estimat del contracte, sense IVA: 453.236,35
 • Pressupost de licitació, sense IVA: 453.236,35
 • Lots:

Informació sobre l'adjudicació

-- Seleccionar un lot --