Ens
 • Nom: Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A

Rehabilitació de l’EBAR Avantport Nord (T.M.Barcelona)

Estat: Pendent d'adjudicació

Informació sobre el procediment

 • Número de l'expedient: AB/RIM/2020/10
 • Data de publicació de l'anunci: 05/03/2020 15:39 GMT(+1:00)
 • Tipus de procediment: Obert
 • Data límit de presentació d'ofertes / declaracions d'interès: 29/06/2020 12:00
 • Obertura pública d'ofertes: Lugar apertura pública: Calle General Batet 1-7; 08028 Barcelona
 • Obertura Pública del Sobre 3: 30/07/2020 10:00 Acte telemàtic, es prega confirmació assistència a contractacioab@aiguesdebarcelona.cat. El nombre màxim d'assistens de cada empresa és de 2 persones
 • Altra informació rellevant: Es comunica l’aixecament de la suspensió del present procediment, veure Comunicat íntegre de l’acord adoptat per AB. / . Addicionalment es modifica el Plec de Seguretat per incorporar recomanacions i mesures per garantir la protecció dels/de les treballadors/es front a l’exposició a SARSCoV-2.

Informació sobre el contracte

 • Tipus de contracte: Obres
 • Termini d'execució: 17 setmanes
 • Valor estimat del contracte, sense IVA: 144.138,95 €
 • Pressupost de licitació, sense IVA: 144.138,95 €