Ens
  • Nom: Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A

Suministro de caudalímetros pretratamiento en la EDAR Baix Llobregat

Estat: Termini de presentació d'ofertes obert

Informació sobre el procediment

  • Número de l'expedient: AB/RIM/2020/11
  • Data de publicació de l'anunci: 06/05/2020 16:53 GMT(+2:00)
  • Tipus de procediment: Obert
  • Data límit de presentació d'ofertes / declaracions d'interès: 08/06/2020 12:00
  • Obertura pública d'ofertes: Lugar apertura pública: Calle General Batet 1-7; 08028 Barcelona

Anuncis/Documentació pública

Informació sobre el contracte

  • Tipus de contracte: Subministrament
  • Termini d'execució: 4 meses
  • Valor estimat del contracte, sense IVA: 85.000,00 €
  • Pressupost de licitació, sense IVA: 85.000,00 €