Ens
 • Nom: Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A

Suministro de grupos motobomba de pluviales para la EDAR Besòs

Estat: Contracte formalitzat

Informació sobre el procediment

 • Número de l'expedient: AB/RIM/2020/17
 • Data de publicació de l'anunci: 17/06/2020 12:53 GMT(+2:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació: 23/09/2020 09:06 GMT(+2:00)
 • Tipus de procediment: Obert
 • Data límit de presentació d'ofertes / declaracions d'interès: 15/07/2020 12:00
 • Obertura Pública del Sobre 3: 27/08/2020 11:00 Acto telemático, se ruega confirmación asistencia: contractacioab@aiguesdebarcelona.cat.   El número máximo de asistentes de cada empresa es de 2 personas.

Informació sobre el contracte

 • Tipus de contracte: Subministrament
 • Termini d'execució: 2 meses
 • Valor estimat del contracte, sense IVA: 19.500,00 €
 • Pressupost de licitació, sense IVA: 19.500,00 €

Informació sobre l'adjudicació

 • Data de l'adjudicació: 04/09/2020
 • Número de licitadors participants: 4
 • Empresa adjudicatària: LOGISTIUM, SERVICIOS LOGÍSTICOS, S.A.
 • Import d'adjudicació, sense IVA: 10.642,41 €

Lloc de presentació

 • Consultar Plecs de Condicions

Dades de contacte

 • Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A
 • AVÍS IMPORTANT:
  “Nou portal de contractació d’Aigües de Barcelona”
  Consultar apartat "Altres"


  C/ General Batet, 1-7
 • contractacioab@aiguesdebarcelona.cat