Ens
 • Nom: Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A

Servicio de soporte y mantenimiento de las aplicaciones de movilidad y BackOffice de Aigües de Barcelona

Estat: Contracte formalitzat

Informació sobre el procediment

 • Número de l'expedient: AB/ABAST/2020/08
 • Data de publicació de l'anunci: 18/06/2020 11:15 GMT(+2:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació: 16/10/2020 11:07 GMT(+2:00)
 • Data d'enviament de l'anunci de convocatòria: DOUE 16/06/2020
 • Tipus de procediment: Obert
 • Data límit de presentació d'ofertes / declaracions d'interès: 21/07/2020 12:00
 • Obertura Pública del Sobre 3: 30/09/2020 12:30 Acto telemático, se ruega confirmación asistencia: contractacioab@aiguesdebarcelona.cat.   El número máximo de asistentes de cada empresa es de 2 personas.

Informació sobre el contracte

 • Tipus de contracte: Serveis
 • Durada del contracte (sense pròrrogues): 2 años
 • Pròrrogues: 2 posibles prórrogas anuales
 • Valor estimat del contracte, sense IVA: 887.331,30 €
 • Pressupost de licitació, sense IVA: 334.842,00 €

Informació sobre l'adjudicació

 • Data de l'adjudicació: 13/10/2020
 • Número de licitadors participants: 4
 • Empresa adjudicatària: I.C.A. Informática y Comunicaciones Avanzadas, S.L.
 • Import d'adjudicació, sense IVA: 293.308,00 €

Lloc de presentació

 • Consultar Plecs de Condicions

Dades de contacte

 • Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A
 • AVÍS IMPORTANT:
  “Nou portal de contractació d’Aigües de Barcelona”
  Consultar apartat "Altres"


  C/ General Batet, 1-7
 • contractacioab@aiguesdebarcelona.cat