Ens
 • Nom: Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A

Rehabilitació col·lector del marge dret del riu Besòs

Estat: Contracte formalitzat

Informació sobre el procediment

 • Número de l'expedient: AB/RIM/2019/47
 • Data de publicació de l'anunci: 18/06/2020 15:27 GMT(+2:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació: 16/10/2020 12:44 GMT(+2:00)
 • Tipus de procediment: Obert
 • Data límit de presentació d'ofertes / declaracions d'interès: 20/07/2020 12:00
 • Obertura Pública del Sobre 3: 18/08/2020 10:00 Acte telemàtic, es prega confirmació assistència a contractacioab@aiguesdebarcelona.cat. El nombre màxim d'assistens de cada empresa és de 2 persones

Informació sobre el contracte

 • Tipus de contracte: Obres
 • Termini d'execució: 7 mesos
 • Valor estimat del contracte, sense IVA: 2.092.983,41 €
 • Pressupost de licitació, sense IVA: 2.092.983,41 €

Informació sobre l'adjudicació

 • Data de l'adjudicació: 10/09/2020
 • Número de licitadors participants: 6
 • Empresa adjudicatària: AQUATEC, PROYECTOS PARA EL SECTOR DEL AGUA, S.A.U.
 • Import d'adjudicació, sense IVA: 1.434.929,19 €

Lloc de presentació

 • Consultar Plecs de Condicions

Dades de contacte

 • Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A
 • AVÍS IMPORTANT:
  “Nou portal de contractació d’Aigües de Barcelona”
  Consultar apartat "Altres"


  C/ General Batet, 1-7
 • contractacioab@aiguesdebarcelona.cat