Ens
 • Nom: Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A

Rehabilitació d’obra civil i tancament a l’EBAR Avantport Sud

Estat: Contracte formalitzat

Informació sobre el procediment

 • Número de l'expedient: AB/RIM/2020/21
 • Data de publicació de l'anunci: 23/06/2020 13:43 GMT(+2:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació: 15/09/2020 12:31 GMT(+2:00)
 • Tipus de procediment: Obert
 • Data límit de presentació d'ofertes / declaracions d'interès: 20/07/2020 12:00
 • Obertura Pública del Sobre 3: 05/08/2020 10:00 Acte telemàtic, es prega confirmació assistència a contractacioab@aiguesdebarcelona.cat. El nombre màxim d'assistens de cada empresa és de 2 persones

Informació sobre el contracte

 • Tipus de contracte: Obres
 • Classificació / Requisits específics: Segons el previst al Plec de Prescripcions Tècniques s’estableix un termini màxim de 8 setmanes
 • Valor estimat del contracte, sense IVA: 71.197,63,00 €
 • Pressupost de licitació, sense IVA: 71.197,63,00 €

Informació sobre l'adjudicació

 • Data de l'adjudicació: 31/08/2020
 • Número de licitadors participants: 4
 • Empresa adjudicatària: SERVEIS INTEGRALS DE MANTENIMENT RUBATEC, S.A.
 • Import d'adjudicació, sense IVA: 59.751,71 €